Mikä on TES?

"TES:si", eli TyöEhtoSopimus, on tärkein jäsenetusi.

Työehtosopimus on liiton alojen työtä määrittelevä perussopimus, jonka ehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan tulee vähintään noudattaa kaikkiin työntekijöihinsä. Työehtosopimuksessa sovitaan muun muassa palkasta, työajasta, sairausajanpalkasta, arkipyhäkorvauksista jne.

Teollisuusliitto neuvottelee työehtosopimukset yhdessä työnantajaliittojen kanssa.

Työehtosopimuksista päättää Teollisuusliiton valtuusto tai hallitus. Tes-tavoitteet asetetaan ammattiosastojen tekemien aloitteiden pohjalta, lopullisen päätöksen tavoitteista tekee sektorijohtokunnan esityksestä liiton hallitus. Hallitus myös päättää liiton solmimien työehtosopimusten irtisanomisesta.

Teollisuusliitossa edunvalvonta- ja työehtotoimintaa hoidetaan kolmella eri sektorilla, jotka ovat kemian sektori, teknologiasektori ja puutuotesektori.

Paremmat työehdot

Ammattiliitot ovat vahvoja vaikuttajia. Ne vaikuttavat työpaikkojen arjessa, työntekijä- ja työnantajapuolen välisissä neuvotteluissa sekä myös työntekijöiden elinolojen parantamiseen liittyvässä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Ammattiliittojen toiminnan ydin on kuitenkin työpaikoilla, joilla työehtosopimukset ja muut työelämän pelisäännöt muuttuvat todelliseksi elämäksi. Jos ammattiliittoja ei olisi, ei työntekijöillä olisi läheskään kaikkia niitä oikeuksia, joita tänään pidetään itsestään selvänä.

Näitä etuja ei turvaa sinulle laki – siihen tarvitaan työehtosopimus. Ammattiliittojen saavutuksia ovat mm.

 • kahdeksan tunnin työpäivä
 • viisipäiväinen työviikko
 • vuosiloma
 • talviloma
 • sairausajan palkka
 • irtisanomissuoja
 • äitiys- ja vanhempainvapaa
 • ylityökorvaukset
 • palkankorotukset
 • lomaraha
 • sairaan lapsen hoidon aikainen palkka
 • pitkittyneen sairausloman aikainen palkka
 • päiväraha ja kilometrikorvaukset työmatkalta
 • työntekijän ryhmähenkivakuutus
 • luottamusmiehen tuki työntekijöille
Lisäksi työaika pitenee 160–240 tuntia vuodessa. Isoja taloudellisia vaikutuksia tulee mm. palvelusvuosilisän, olosuhdelisän ja sairasajan palkan poistumisesta.

Meidän toive on, että Teollisuusliitto neuvottelee jatkossakin työehtosopimukset, olivat ne sitten valtakunnallisia tai yrityskohtaisia. Näin turvaamme kaikille työntekijöille oikeudenmukaisen palkkatason, hyvät työehdot ja oikeudet.